นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รายงานติดตามการฟื้นฟู รร. หลังน้ำท่วม โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุม Video Conference

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุ

Read more

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ

Read more