การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนออนไลน์ cct.thaieduforall.org ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

สพป.ยโสธร เขต 1 อบรมเชิง

Read more

ยินดีกับ สพป.ยส1 รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม เขตพื้นที่ประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงานประชุมสัมมนา ผอ.สพป.และรองผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี..3-5ก.ย 62..ขอบคุณทีมงานคุณภาพ…

ยินดีกับ สพป.ยส”1

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิฤติและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

Read more

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ

Read more