สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึก

Read more

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย

Read more

สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที

Read more

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 12 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 2

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผ

Read more