หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. หนังสือ ก.ค.ศ. ว12 ลว.20 พ.ค.63