การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.หนังสือก.คศ.ว220 16ก.ค.63