ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ยโสธร เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ :  085-4682772, 045-711419

Email : kwunruen.sa@gmail.com


นายสุริยันต์  มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์  :065-2281696
Email : suming2704@gmail.com
นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951
Email : pongsak_bt@hotmail.com
นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 082-1320672
Email : teacher40.2540@gmail.com