กลุ่มกฏหมายและคดี

นางทิพยรัตน์ ปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

085-666-9693
Pumpuivi@gmail.com