บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ :  085-4682772, 045-711419

นายสุริยันต์  มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์  : 086-8586930
นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951
นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ :