บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายอดุลย์ กองทอง
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ : 081-9554911, 085-4682772, 045-711419

นายสุริยันต์  มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์  : 086-8586930
นายวิทย์  ศรีวะรมย์
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 084-4772679
นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951