ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.ยส.1