สพป.ยโสธร เขต 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 20  มกราคม  2563 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ยโสธร เขต 1  ซึ่ง สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นเขตต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  จำนวน  12  คน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563