ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563