โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC)

โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับโรงเรียน)

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)
คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)
คู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ