ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พบปะ มอบนโยบาย ครูบรรจุใหม่ 26 ราย

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ยส.1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 26 คน แยกเป็น ปฐมวัย 1 คน ภาษาอังกฤษ 3 คน  สังคมศึกษา 8  คน ภาษาไทย 1  คน วิทยาศาสตร์ 3  คน คอมพิวเตอร์ 9  คน  ศิลปะ 1  คน  พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดแนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงมาใช้ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.
 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป