ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เรื่อง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เรื่อง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563