ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา อวยพรปีใหม่ 2563 ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2562  นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1  เข้าคารวะอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ. (เลขาธิการ กพฐ. , รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้เชี่ยวชาญในสำนักงาน สพฐ. และผู้อำนวยการสำนัก) เลขาธิการ ก.ค.ศ.