นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รายงานติดตามการฟื้นฟู รร. หลังน้ำท่วม โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุม Video Conference

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม​ 2562 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รายงานติดตามการฟื้นฟู รร. หลังน้ำท่วม โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุม Video Conference ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบส่งผลให้ตัวอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหาย และทำให้สถานศึกษาบางแห่งต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว รมว.ศึกษาธิการ​ จึงได้จัดประชุม Video Conference เพื่อติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาภายหลังน้ำท่วม ให้ได้รับการดูแล เยียวยา และซ่อมแซมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสอบถามถึงการสอนชดเชยให้กับนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนไป โดยให้ผู้บริหารและครูคำนึงถึงความปลอดภัยและสอนชดเชยให้กับนักเรียนอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความจำเป็น อีกทั้งได้ฝากให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) ดูแลเรื่องสุขอนามัย เช่น ห้องน้ำ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียน ตลอดจนให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลสถานศึกษาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย