นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รวมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รวมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ