นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้ออกมาตรวจ​เยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้ออกมาตรวจ​เยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และพบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อให้ ขวัญ กำลังใจ ตลอดจนคำแนะนำ ข้อเสนอแนะดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบ on-site