ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาตราการป้องกันการทจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประกาศการป้องกันการทุจริต