ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานราชการ