ประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประบปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)