สพป.ยโสธร เขต 1 ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมจัดกิจกรรมสังสรรค์สร้างสัมพันธไมตรีต้อนรับปีใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2564 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้พบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในการที่จะได้ขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ พระเทพวงศาจารย์ จจ.ยโสธร และร่วมอวยพรให้แก่กันและกันจัดกิจกรรมจัดให้มีขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยนายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธาน ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล แล้วได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการการจับสลากของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกันด้วย