สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดอาคารเรียน สปช.105/29 และทอดผ้าป่าการศึกษา

นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนรัฐราษฎร์ร่วมใจ  ร.ร.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยมีนายสวัสดิ์ เครือไชย ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กล่าวรายงาน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สพฐ. จำนวน 2,970,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโชน์กับสถานศึกษาและชุมชน และมีพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงิน 608,513 บาท นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ยส.1 พร้อมคณะผู้บริหาร – ครู นักเรียน ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นร่วมงานเป็นจำนวนมาก