ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 92 ปี หลวงปู่ประสาร สุมโน

วันนี้ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 92 ปี หลวงปู่ประสาร สุมโน ณ โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร หลังจากนั้นได้พบปะกับผู้บริหาร – ครู  นักเรียน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนสอนโรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง และโรงเรียนบ้านเหล่าไฮ