สพป.ยโสธร เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  ในวันที่ 7  ธันวาคม  2563   ทำความสะอาดสำนักงาน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย จัดระเบียบเอกสารลดการเก็บที่ซ้ำซ้อนลง เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น