สพป.ยโสธร เขต 1 ติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1 หลังจากนั้นเดินทางไปไหว้สักการะศาลปู่ตา บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านสำราญ ต.สำราญ  อ.เมืองยโสธร