การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  กล่าวให้การต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 5  นายชาติชาย ขันทำ รอง ผอ.สพป.อุบล ฯ เขต 4 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และนายภณพัท คุณานิธิธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลฯ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ดร.พงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2  สพป.ยโสธร เขต 1