ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

วันนี้  (21 ก.ค.2563) เวลา 11.00 น. นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย อ.คำเขื่อนแก้ว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการนี้ได้ตรวจการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนพบว่ามีการแบ่งเวลาให้นักเรียนรับประทานอาหาร เพื่อเว้นระยะห่าง และมีมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง และชื่นชมการจัดอาคารสถานที่ที่มีความสะอาดร่มรื่นเป็นสัดส่วน ผอ.พิสิทธิ์ ไชยช่วย นำคณะครูให้การต้อนรับ