ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

วันนี้  (20 ก.ค.2563) เวลา 10.30 น. นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก อ.คำเขื่อนแก้ว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการนี้ได้ตรวจการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนพบว่ามีการแบ่งเวลาให้นักเรียนรับประทานอาหาร เพื่อเว้นระยะห่าง และมีมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง ผอ.ทิพย์พิศุทธิ์  จันทร์ษุตะ นำคณะครูให้การต้อนรับ