ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทั่วประเทศได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศที่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน มีการติดสติ๊กเกอร์ เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนักเรียนทุกคนได้มีการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง โดยให้มีการเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าห้องเรียนของตนเอง เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร นักเรียนชาย – หญิง สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน และอนุญาตให้ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งมี นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในวันนี้ โดยมี นายคูณ วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

จากนั้น นายอดุลย์ กองทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านตาดทอง โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองหงอก โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท อ.เมืองยโสธร โรงเรียนบ้านแหล่งหนู อำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน อ.มหาชนะชัย และโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง อ.เมือง จังหวัดยโสธร พบว่า แต่ละโรงเรียนได้มีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

นายอดุลย์ กองทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  กล่าวว่า ตนขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)