สพป..ยโสธร เขต 1 จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของสถานศึกษาทั้งระบบ

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยส.1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของสถานศึกษาทั้งระบบ (Innovative Activities to Promote Communicative Competence in the Classroom) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมอาคารตุ้มโฮม สพป.ยโสธร เขต 1 ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน