วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยส.๑ รอง ผอ.สพป.ยโสธรเขต ๑ คณะบุคลากรทางการศึกษา แสดงพลังร่วม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(วันที่ ๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจัดทำป้ายรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบและแนวทางการจัดกิจกรรม “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคน หน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิฤถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายภายในสำนักงาน