การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ครั้งที่ 4 / 2563

นายอดุลย์ กองทอง ผอ สพป ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ เขต ผอ กลุ่ม หน่วย ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ. ณ ห้องประชุม รร บ้านสำราญ