ต้อนรับรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 คนใหม่

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานศูนย์เครือข่าย ฯ  ให้การต้อนรับ ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง  ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 โดยมี นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 คณะครูโรงเรียนบ้านเตาไห สพปยโสธร เขต 2 ร่วมเดินทางมาส่ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1