โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดโครงการเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กอีสานรักถิ่น หัตถศิลป์ล้ำค่า วิชาการก้าวไกล นำไทยสู่สากล” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ที่บริเวณลานโดม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมค่ายกลางวันอนุบาล และการจัดนิทรรศการที่เป็น Best practice ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ คุณภาพของผู้เรียนทุกด้าน พร้อมทั้งเป็นการเชิญชวนผู้ปกครองได้เยี่ยมชม ร่วมภาคภูมิใจ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง และเผยแพร่กิจกรรมผลงานครู นักเรียน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา สู่สายตาสาธารณชน