สพป.ยโสธร เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือ

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนพัฒนาค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ต.เดิด  อ.เมือง จ.ยโสธร ในวันที่ 30  มกราคม  2563 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ศธ. และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อหาทุนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ ให้มีความพร้อมรองรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ