สอบถามเรื่อง การเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไปที่สอบขึ้นบัญชี ปี 2563

รายละเอียดการติดต่อสอบถามหมวดหมู่: อื่น ๆสอบถามเรื่อง การเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไปที่สอบขึ้นบัญชี ปี 2563

1. ปัจจุบันตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัยที่สอบขึ้นบัญชีไว้ เรียกถึงลำดับที่ เท่าไหร่ ณ ปัจจุบัน

2. จะมีการเรียกเพิ่มเติม ผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพิ่มเติม ก่อน สิ้นปีงบประมาณ 2564 หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ ขอบพระคุณค่ะ