การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิด ในระบบ DMC

addqd asked 9 เดือน ago

การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิด ในระบบ DMC

sastar ทีมงาน replied 9 เดือน ago

ให้ดำเนินการส่งเอกสารยืนยันข้อมูลตัวนักเรียนเที่อีเมล bopp.dmc@gmail.com ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้แก่
1. เอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน (แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน) โดยเข้าในระบ DMC ก่อนครับ