ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้างฯ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

Read more

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้างฯ โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

Read more

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้างฯ โรงเรียนเขื่องคำ

Read more

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 10529 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้างฯ โรงเรียนกุดน้ำใสฯ

Read more