ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read more

ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาตราการป้องกันการทจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read more