ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญฯลฯมาบรรจุตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 28ค.(2)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read more