นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้ออกมาตรวจ​เยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้

Read more

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

วันที่ 4 มีนาคม  2564  ด

Read more

ภาพหมู่บุคคลซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จำนวน 29 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ เคมี และชีววิทยา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ ศธ 02100/ว 2116 ลว วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อท่านจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันรายงานตัว 7 ม.ค.64

Read more