ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่

Read more

สพป..ยโสธร เขต 1 จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของสถานศึกษาทั้งระบบ

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.

Read more