สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้รูปแบบกระบวนการ PLC

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป

Read more